top of page

INFORMACIÓ. COVID-19

Enfront aquest excpecional període que ens està tocant viure a causa del Covid-19, l'objectiu principal del Poliesportiu La Salle és el de seguir vetllant per la salut i el benestar de tots els abonats i treballadors.
Des del Poliesportiu La Salle hem seguit i seguirem totes les indicacions i normatives dictades per les autoritats. 

Mesures excepcionals

Amb la finalitat de vetllar i preservar al màxim la salut dels usuaris i seguint les indicacions de les autoritats, el Poliesportiu aplicarà les següents mesures excepcionals:

​​

 • Està permesa la pràctica d'activitat física de forma individual, no en grup.

 • Es prendrà la temperatura a tots als usuaris a l'accedir al centre, si aquesta és superior a 37,3 ºC l'usuari no podrà entrar. 

 • Cal accedir amb mascareta així com dur-la sempre que no s'estigui realitzant exercici físic. 

 • No està permès el contacte personal.

 • La distància mínima de separació entre les persones serà de 2m.

 • No es podrà fer ús de les saunes.

 • L'accés als wc es restringirà a una sola persona. 

 • No hi haurà servei de tovallola ni estaran habilitades les fonts d'aigua. Recomanem dur una ampolla d'aigua de casa.

 • A la sala de musculació, no es podrà fer entrenament amb circuit.

 • Donat el canvi d'ubicació dels aparells de cardio per garantir la màxima distància de seguretat, aquests no disposaran de connexió a internet. 

 • Serà obligatori netejar l'aparell (cinta, bicicleta, musculació...) així com material o mobiliari utilitzat de forma individual amb paper i desinfectant al finalitzar.

 • No hi haurà servei de cafeteria.

 • El pàrquing estarà obert per a tots aquells usuaris que tinguin el servei adquirit

Mesures excepcionals
bottom of page