top of page

CURSOS DE NATACIÓ

2020 - 2021

INFORMACIÓ IMPORTANT DAVANT COVID-19

L’objectiu i voluntat del Poliesportiu és la de poder realitzar els Cursos de Natació com ho hem fet sempre, donades les circumstàncies excepcionals sobre el Covid-19 cal informar que ens regirem estrictament per les indicacions de les autoritats al respecte a nivell de viabilitat, ratios, activitats…

Sigui com sigui, la nostra política serà la mateixa que l’aplicada fins a dia d’avui: retorn de la inscripció de tota aquella activitat que, per motius de les mesures Decretades, no es pugui dur a terme.

El Poliesportiu La Salle ofereix una àmplia oferta de Cursos de Natació per al curs 2020 - 2021 estructurats per grups i franges d'edat compreses des dels 6 mesos fins als 15 anys d'edat i establint els objectius i continguts pertinents per a cada etapa i aconseguir un aprenentatge significatiu a partir de la familiarització, millora, autonomia i perfeccionament tècnic en el medi aquàtic.

 

Les sessions s'imparteixen a càrrec dels nostres tècnics que els avala una àmplia experiència en l'àmbit de l'ensenyament de la natació per a participants en edat escolar. Pretenem crear un entorn segur, agradable i motivant on el participant pugui viure una experiència positiva. 

bottom of page